O firme

Fakturačná adresa:
Peter Zbončák – storm-design.sk
97405 Horné Pršany 92
Slovak republic

IČO: 40239624

DIČ: 1047328480

Nie som plátcom DPH.

IBAN: SK39 7500 0000 0000 2630 4483