Zámocké hry zvolenské

Júnové večery patria vo Zvolene už viac ako 45 rokov výnimočnému divadelnému festivalu, ktorý zapĺňa dobrým umením nádvorie starobylého zámku. Diváci tak majú možnosť zažiť neopakovateľnú atmosféru otvorenej scény a vychutnať si výkony domácich aj zahraničných divadelných súborov. Som šťastný, že môžem aspoň trochu už niekoľko sezón priblížiť výnimočného ducha, ktorý festival prináša prostredníctvom snímok a vstúpiť tak aj do priestorov, z ktorých bežný divák predstavenie neuvidí.


zhz_2021_restart443
Zámocké hry zvolenské 2021